Privacybeleid

Golden Fingerpint kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Golden Fingerprint en/of omdat u bij het invullenvan het contactformulier op de website aan Golden Fingerprint uw gegevens verstrekt. Onder deze persoonsgegevens vallen uw naam en e-mailadres.

Waarom verzamelt Golden Fingerprint uw gegevens?
Om u goed van dienst te kunnen zijn, verzameld Golden Fingerprint uw naam en e-mailadres. Op deze manier kan Golden Fingerprint contact met u opnemen per e-mail. Daarnaast kan Golden Fingerprint uw gegevens gebruiken in het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaard Golden Fingerprint uw gegevens?
Golden Fingerprint bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen, waarvoor uw gegevens verzameld worden, te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, met uitzondering van overeengekomen contracten.

Deelt Golden Fingerprint uw gegevens?
Golden Fingerprint deelt alleen uw persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe geeft Golden Fingerprint inzicht in uw verstrekte gegevens?
U heeft wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of wijziging sturen naar info@goldenfingerprint.nl. Binnen vier weken krijgt u reactie van Golden Fingerprint.

Hoe garandeert Golden Fingerprint de beveiliging van verstrekte gegevens?
Golden Fingerprint vindt de beveiliging van uw gegevens erg belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem contact op wanneer u de indruk krijgt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, zodat Golden Fingerprint hier een passende oplossing voor vinden kan.